KVALITET

Vi er ISO 9001:2015 og EN 80079-37 (ATEX) certificeret. Desuden producerer Selektro i henhold til IPC's kvalitetsstandard IPC-J-STD-001, IPC-A-610 Rev. E Class 2 og 3.

Selektro har mange års erfaring med produktcertificering. Ud over rådgivning og udarbejdelse af den nødvendige dokumentation kan Selektro håndtere alle processer i forbindelse med myndigheder og certificeringsorganisationer i forbindelse med erhvervelse af CE- og marine/offshore-certificeringer samt til udarbejdelse af UL/CSA-godkendelser.

Certifications

KVALITETSSIKRINGSPOLITIK

Selektros mål er gennem kontrolleret vækst hurtigt at blive blandt branchens foretrukne EMS-udbydere i Danmark. Vores forretningsgrundlag bygger på tæt og langsigtet samarbejde med kunden, høj kvalitet, stor fleksibilitet og præcis leveringsperformance.

Vore medarbejdere er veluddannet og rekrutteret blandt de dygtigste i branchen, og vi benytter kun velholdt og opdateret højteknologisk produktionsudstyr. Vi forbedre løbende vore processer og produkter i bestræbelserne på at leve op til ændringer i kundernes behov. Det er vor målsætning at:

  • Det skal være let at være kunde hos Selektro.
  • Producere produkter der lever op til vore kunders specifikationer og forventninger.
  • At fremstå som en seriøs, troværdig og fleksibel samarbejdspartner.
  • Via vort kvalitetsstyringssystem at motivere den enkelte medarbejder til en aktiv indsats for at undgå fejl.
  • Sikre gennem uddannelse, træning og information, at vores medarbejdere altid har den nødvendige viden til at løse deres arbejdsopgaver.

VI FORPLIGTER OS TIL:

  • At opfylde gældende lovkrav.
  • At give bemyndigede organer adgang til at inspicere produktions-, kontrol- og afprøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle de nødvendige oplysninger herunder:
  • Dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet.
  • Kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer m.v.

REACH

Den 1. juni 2007 blev den europæiske REACH-forordning implementeret, hvilket gradvist pålagde forpligtelser indtil 2018. REACH, som står for Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals, medførte en omfattende omstrukturering af lovgivningen om kontrol med kemiske stoffer i Europa.

Under REACH kan producenter og importører af kemiske stoffer blive pålagt at (i) registrere de stoffer, de bruger eller importerer, og/eller (ii) give deres kunder oplysninger om visse stoffer, der er kendt som særligt problematiske stoffer (SVHC'er).

Selektro A/S er producent af elektronikprodukter og importerer artikler som elektronikkomponenter, kabler, stik og printkort. Vi sælger dog ikke produkter med artikler, der indeholder kemikalier, som er beregnet til at blive frigivet under normale og forudsigelige anvendelsesforhold. Derfor er præregistrering eller registrering af stoffer ikke påkrævet under disse omstændigheder.

Vi har aktivt søgt oplysninger fra vores leverandører af printkort, stik, kabler og kabinetter (både inden for og uden for EU) for at finde ud af, om nogen artikler indeholder SVHC'er. Til dato har ingen af vores leverandører oplyst, at de er omfattet af REACH.

Selektro A/S anvender ikke kemikalier på begrænsningslisten i vores produktionsprocesser. Hvis kunder ønsker en erklæring fra os om overholdelse af REACH, kan vi bekræfte, at vi ikke bruger stoffer på den begrænsede liste i henhold til REACH. Det er dog vigtigt at undersøge artikler som PCB og komponenter separat. Vi kan hjælpe kunderne ved at anmode om erklæringer fra leverandører for at sikre, at hele forsyningskæden er sikker.

Hvis svar fra vores leverandører indikerer nogen implikationer relateret til REACH, vil Selektro A/S straks informere dig. Vi overvåger løbende nye udviklinger og forpligtelser vedrørende bilag XIV ("Kandidatlisten"). Hvis der sker ændringer i kandidatlisten, som påvirker vores forpligtelser i henhold til REACH, vil vi kommunikere direkte med dig.

Reach Compliance

ROHS

Selektro A/S sikrer, at vores RoHS-kompatible produkter er fremstillet ved hjælp af RoHS-kompatible komponenter og processer i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU. RoHS-specifikationen af komponenter er baseret på oplysninger fra producenten eller leverandøren. Selvom Selektro A/S ikke kan garantere nøjagtigheden af disse oplysninger, vil vi stå inde for korrektheden af disse RoHS-specifikationer under de samme betingelser som garanteret af producenten/leverandøren til Selektro A/S.

RoHS-erklæring

RoHS Compliant

KONFLIKTMINERALER

Selektro A/S er dedikeret til at købe komponenter og materialer fra virksomheder, der deler vores værdier med hensyn til menneskerettigheder, etik og miljømæssig ansvarlighed.

Vi holder vores leverandører op på høje standarder og forventer, at de overholder vores adfærdskodeks for leverandører, som forbyder krænkelser af menneskerettighederne og uetisk praksis. Derudover kræver vi, at leverandørerne overholder alle relevante juridiske standarder og krav.

I tråd med vores engagement støtter Selektro A/S bestræbelserne på at stoppe vold, krænkelser af menneskerettighederne og miljøødelæggelser i de berørte regioner. Vi er fuldt ud forpligtet til at opfylde alle forpligtelser i henhold til Conflict Minerals Rule, som blev beskrevet den 22. august 2012, hvor U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") udstedte den endelige Conflict Minerals Rule i henhold til Section 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ("Conflict Minerals Rule"). Reglen om konfliktmineraler kræver, at børsnoterede virksomheder hvert år rapporterer tilstedeværelsen af konfliktmineraler (tin, wolfram, tantal og guld, eller "3TG") med oprindelse i Den Demokratiske Republik Congo eller tilstødende lande ("omfattede lande").

Desuden er Selektro A/S klar til at hjælpe vores kunder med at implementere deres konfliktmineralprogrammer. Vi bestræber os på at samarbejde med vores kunder og partnere i forsyningskæden for at sikre overholdelse. Alle leverandører skal indsende udfyldte erklæringer om konfliktmineraler ved hjælp af EICC/GeSI Conflict Minerals Reporting Template, eller alternativt give sikkerhed for, at de vil implementere et due diligence-program for konfliktmineraler.

Erklæring om konfliktmineraler