Tak fordi du besøger vores hjemmeside, www.selektro.eu eller selektro.dk.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personlige data, når du bruger vores hjemmeside, og når du kommunikerer med et af selskaberne i Selektro-koncernen i EU/EØS.

Selektro Group A/S er dataansvarlig for de behandlingsaktiviteter, der er relateret til hjemmesiden, i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne databeskyttelseserklæring, er du velkommen til at kontakte os via de angivne kontaktoplysninger.

De typer af personoplysninger, vi indsamler og behandler, formålet med behandlingen samt retsgrundlaget og opbevaringsperioden for personoplysningerne er som følger:

1. BESØG PÅ HJEMMESIDEN:

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi personlige data, såsom din IP-adresse, omtrentlige placering, oplysninger om din enhed og browser og din søgeadfærd. Disse data indsamles via cookies med dit samtykke som det juridiske grundlag for behandlingen. Vi bruger disse data til at generere statistik og forbedre hjemmesiden. Personlige data indsamlet via cookies slettes, når cookien udløber.

2. NYHEDSBREV:

Hvis du giver samtykke til at modtage vores News & Magazine, indsamler og behandler vi dit fulde navn og din e-mailadresse med det formål at sende dig direkte markedsføring. Denne behandling er baseret på dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de angivne kontaktoplysninger. Vi sletter dine personlige data, når du trækker dit samtykke tilbage, eller efter 12 måneder uden kommunikation. Dokumentation for dit samtykke vil dog blive opbevaret i op til fem år, baseret på vores legitime interesse i at dokumentere et tidligere samtykke.

3. KORRESPONDANCE MED DIG:

Hvis du kontakter os eller kommunikerer med os, behandler vi de personoplysninger, du giver os, herunder dit fulde navn, kontaktoplysninger og titel/arbejdsplads. Vi behandler disse data for at svare på din forespørgsel, baseret på vores legitime interesse i at give et svar. Vi sletter disse data, når vi ikke længere mener, at yderligere korrespondance er nødvendig, men ikke senere end 5 år fra den seneste korrespondance, medmindre de bruges til at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

4. JURIDISKE RETTIGHEDER:

Vi kan behandle dine personlige data for at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder i forbindelse med en tvist, klage eller undersøgelse, der er indledt af en offentlig myndighed. Denne behandling er baseret på vores legitime interesse i at beskytte vores juridiske rettigheder. Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige af hensyn til tvisten, klagen eller undersøgelsen, medmindre der er et andet retsgrundlag for at beholde dem.

Vi kan overføre dine persondata til tredjeparter, herunder koncernselskaber, tjenesteudbydere, eksterne rådgivere og andre parter, der er involveret i en fusion eller et opkøb. Hvis en tredjepart behandler dine data uden for EU/EØS, sikrer vi, at overførslen er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC) og foretager en risikovurdering.

Du har visse rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven, herunder retten til adgang, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og indsigelse mod behandling. Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte vores GDPR-team ved hjælp af de angivne kontaktoplysninger. Vi vil behandle din anmodning i det omfang, loven kræver det, og for at beskytte vores juridiske rettigheder.

Hvis du har nogen klager eller bekymringer om vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til den nationale datatilsynsmyndighed i dit land. De relevante myndigheder for hvert land er som følger:

- Østrig: Österreichische Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at)
- Danmark: Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)
- Estland: Den estiske databeskyttelsesinspektion (Andmekaitse Inspektsioon) (www.aki.ee)
- Finland: Ombudsmandens kontor for databeskyttelse (www.tietosuoja.fi)
- Tyskland: Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (www.bfdi.bund.de)
- Slovakiet: Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk)
- Sverige: Datainspektionen (www.imy.se/en/)

Kontakt venligst den relevante myndighed i dit land, hvis du ønsker at indgive en klage over vores behandling af dine personlige data.

Tak for din opmærksomhed, og tøv ikke med at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymringer.