VI INVESTERER I MENNESKER, VORES KUNDER OG NY TEKNOLOGISelektro Group A/S er totalleverandør af elektroniske løsninger. Vi yder elektronikudvikling og elektronikproduktion. Som kunde kan De købe vore produkter og ydelser enkeltvis eller som pakkeløsning tilpasset deres aktuelle behov.


 
kvalitetsogprojektstyring_engelsk_DK.png"Innovation is fundamentally embedded at Selektro, and we strive to strengthen our customers' competitiveness."

Karl-Peter Andersen,
CEO
vIL DU GERNE STARTE ET PROJEKT MED OS?


KONTAKT OS 

ELEKTRONIK MONTAGE

Hos Selektro A/S laver vi elektronik montage i form af avancerede bestykkede printplader ud fra vores nulfejls filosofi. Vi er eksperter i elektronik produktion.

Ambitionen hos Selektro A/S er at tilbyde kunderne et højt teknologisk produktionsniveau gennem anvendelse af moderne og effektivt produktionsudstyr, betjent af veluddannet personale.

Vores mål er at have et alsidigt og fleksibelt produktionsapparat, som kan imødekomme den enkelte kundes meget varierende krav til seriestørrelse og kompleksitet.

Vi har en meget stor spændvidde i produktionen på fabrikken. Vi dækker alt fra manuel til højtautomatiseret montage af såvel HMT som SMT komponenter

SMD MONTAGE

Med vores SMT maskiner med komponentkontrol og vision sikres en meget høj standard af SMD montage. Ved efterfølgende lodning med nitrogen, både ved reflow- og bølgelodning, fastholdes den høje kvalitet i elektronik montagen optimalt. Selektro's montricer har stor erfaring i montering af leadede komponenter, og foretager med sikker hånd alt det efterbearbejdning på printene som vore kunder måtte ønske.

Vores top moderne SMD-afdeling disponerer bl.a. over avancerede Yamaha Pick & Place monteringsrobotter.

For panelspecifikationer tryk her.

 

LEADED MONTAGE

Vore moderne og fuldautomatiske SMD linier kan ikke løse alle montageopgaver. Selektros dygtige og engagerede montricer udfører derfor en bred vifte af manuel elektronikmontage, eksempelvis:

 • Montering efter kundens produktionsbeskrivelser
 • Apparatbygning
 • Bølgelodning i fuldautomatisk nitrogenovn
 • Automatisk styring af individuel loddeprofil
 • Blyfri eller blyholdig Lodning
 • Indstøbning og Coating
 

TAVLEPRODUKTION

Tavlefabrikken i Selektro er en kompetent underleverandør med speciale i alt tegne- og dimensioneringsarbejde, og sørger for eventuelle godkendelser. Kundens specifikationer danner altid baggrund for opgavens løsning. Afdelingen blev etableret i 1999 og har ekspertise i processanlæg, automation styresystemer primært til maskinnyggere og industrivirksomheder.

Tavlerne produceres i henhold til EN60439-1, EN60439-3, EN60439-4 samt EN60204-1.

Til vore faste kunder har vi udviklet en konfigurator, der gør det nemt at udarbejde det endelige tavlesystem med både tegninger, materialer, varenumre samt priser.

Desuden besidder vi en hurtig og effektiv måde at opmærke ledninger på. For flere år siden investerede vi i en PIGMENT.INK printer, kombinerede den med en klippemaskine og en PC med egen software, så vi i dag har en effektiv og god måde at løse opmærkningsproblemet på. Samtidig blev der investeret i andre nødvendige maskiner, så den høje produktionseffektivitet kunne sikres.

STYRETAVLER

Selektro opbygger alle former for styretavler efter kundens specifikationer og ønsker, så vi sikrer os, at kundens egentlige behov bliver opfyldt.

Styretavleproduktion omfatter lige fra serieproducerede maskinstyringer til komplekse processtavler. Tavlerne leveres altid i typetestede modulsystemer, der opfylder gældende nationale, europæiske og internationale normer og standarder.

Slutkontron og funktionstest
Styretavlerne projekteres og opbygges efter gældende normer og regulativer, og alle styretavler gennemgår slutkontrol og funktionstest, inden de forlader Selektro. Tavlerne leveres med fyldig dokumentation og under idræftsættelse kan vi være behjælpelig med en eventuel indregulering/indkøring.

Kundegrupper
Selektro leverer for eksempel tavler til følgende kundegrupper:

 • Maskinbyggere
 • Vandværker
 • Spildevands- og rensningsanlæg
 • Pumpeindustrien
 • Betonværker
 "At Selektro our specialty is the manufacturing of industry electronics for all types of physicaly- stressed and demanding environments - manufacturing at a high level of quality and flexibility”

Ole Cramer-Bach
COO
 

PLC-STYRING OG SOFTWARE

Selektro kan være med fra Idé til færdigt produkt og idriftssættelse af styringer med PLC (Programmable Logic Controller). Vi kan være behjælpelig med at afdække en potentiel opgave således, at De som kunde opnår den mest hensigtsmæssige PLC-løsning.

Projektering af større styringsopgaver til maskinbyggere foretages af vore ingeniører, der har stor erfaring på dette område. Der udarbejdes løsningsforslag, funktionsbeskrivelser og styringslister som værktøj for den senere programmering.

PLC-styringer opbygges og programmeres i anerkendte PLC produkter som Siemens, Allen-Bradley, Omron, Schneider og Mitshubishi.

 

Kunne du tænke dig at være en del af vores team?Send ansøgning

 

TEST &
BURN-IN

Test og kvalitetssikring indgår som en vigtig del af Selektro A/S` overordnede bestræbelser på at levere den bedst mulige kvalitet til vore kunder.

Vor test afdeling finder den ”rigtige” testmåde i forhold til kundens ønsker og mængden produktet produceres i.

Vi tilbyder bl.a.:
In-circuit test

Funktionstest

Burn-in test

Sluttest

Vision baseret test

AOI / optical inspection

INDSTØBNING & COATING

Selektro tilbyder en bred vifte af løsninger inden for coating og lakering samt indstøbning hvis elektronikprodukterne er udsatte for ekstra hårde belastninger.

Selektro er ATEX-certificeret og godkendt til produktion af Ex krævende produkter der opererer i områder med risiko for eksplosionsfare.

KABEL MONTAGE

Selektro har specialiseret sig i montage og test af komplette kabelsystemer til industri, infrastruktur og forsvarsindustri. Vi udvikler og producerer kundespecifikke kabler eller ledningssæt til alle applikationer og til brug i alle former for miljøer.

Vi kan håndbygge alle former for kabler til brug for test eller O-serier, og vi designer EPD-kabler til brug for volumenproduktion.

Selektro producerer og konfektionerer specialkabler ved hjælp af flere dedikerede højvolumen-produktionslinjer til kabelkonfektion. Derudover kan vi også producere mindre styktal af højt specialiserede og håndbyggede kabler.

Vores produktionslinjer består af moderne maskiner og værktøjer til afisolering, montage og crimpning af stifter og terminaler. Mærkning af ledninger og kabler samt test og inspektion udføres efter kundens specifikationer på alle niveauer med højteknologisk testudstyr.

 

BOX BUILDING

Selektro A/S foretager i dag færdigsamling af produkter for en række kunder. Udover slutsamling og emballering inkl. manualer og tilbehør m.m. i kundens egen emballage, udføres nu oftere også forsendelse direkte til kundens forhandlere og slutkunder.

Forsendelsespapirer og fakturaer udskrives direkte på kundens egen on-line printer hos Selektro A/S.

 

INTEGRERET LOGISTIK

Selektro forøger værdikæden ved at tilbyde flere forskellige logistik løsninger. Kunder der får lavet box build løsninger outsourcer eksempelvis også efterhånden den totale logistik.

Vi kan pakke produkterne præcist efter kundens specifikationer. Vi bruger de serienumre, batchnumre og andre EDI-numre, kunden ønsker, og vi sender det færdige produkt til slutbrugeren efter kundens anvisninger.

Hurtig og pålidelig levering i eksempelvis speciel anvist emballage med korrekt dokumentation og fejlfri elektronisk sporing til kundens kunde er en vigtig konkurrenceparameter som Selektro kan levere.

AFTER-SALES SERVICE

Selektro kan fritage vore kunder for de mange resource krævende opgaver der er forbundet med kunde- og after-sales service i garantiperioden.

Selektro tilbyder en omkostningseffektiv vej til de kompetencer, der kræves for at opfylde moderne serviceforpligtelser inden for avanceret elektronik, som normalt kræver både specialudstyr og uddannede medarbejdere. Vi kan afgøre, om det er billigst at reparere eller udskifte, og vi kan yde den service, der er brug for.

Ved at trække på vores ressourcer kan kunderne kombinere deres elektronikprodukter med rentable servicekontrakter og reparationsaftaler.

Fremtidssikring
Vores after-sales service tager også højde for fremtiden. Vi overvåger leverandørrelationer og kan ofte på forhånd advare vores kunder om kommende problemer med levering af komponenter, og samtidig teknisk rådgive om alternative løsninger istedet. Situationer der er ret jævnlige i forbindelse med komponent producenternes obsoleted varer med deraf følgende Last Time Buy. Det giver vores kunder mulighed for effektivt at styre produktets livscyklus, undgå fejlinvesteringer og udfase produkter med et minimum af omkostninger.
 


Untitled1.png

Selektro A/S er et danskejet selskab og bag firmaet står erfarne branchefolk med lang international produktionserfaring.

Vi tilbyder et kundeorienteret forretningskoncept baseret på kompetente medarbejdere, kompetent rådgivning og projektstyring samt en stærk automatiseret produktionsplatform samt en effektiv logistik.

Selektro A/S tilbyder et fuldt program af serviceydelser inden for blyfri produktion af elektronik.


Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og læs om spændende nyheder fra branchen.


TilmeldErhvervsvej 29-35
DK- 9632 Møldrup

TLF.: +45 8776 1100
FAX: +45 8669 2227

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 15:00

Se på kort


Følg os på LinkedinCopyright Selektro A/S 2020