KVALITETS- OG MILJØSIKRING


Selektros forretningsmodel er baseret på kundernes forventninger og behov, da vi er en serviceorienteret EMS-virksomhed, som leverer kvalitetsløsninger, der er skræddersyet til hver enkelt kundes særlige behov.

Vi tilstræber at ligge i front på dette særlige og vigtige område, hvor vi kombinerer dette med en ansvarlig miljøholdning og ikke mindst hensynet til medarbejdertrivsel.
For at opnå dette lægger vi stor vægt på at fastsætte klare, relevante og ambitiøse mål for, hvad vi gør, og at fastlægge effektive rammer for implementering.

Vores processer er optimeret gennem en LEAN tankegang for at sikre enkle og effektive processer. Dette princip sikrer overholdelse af internationale kvalitetsstandarder.

Alle importører og producenter af el-produkter har et ansvar for at genbruge, genanvende eller bortskaffe elektronikaffald på en miljøansvarlig facon. Hos Selektro er vi derfor også medlem af Elretur og tager derigennem ansvar og bidrager til mere genanvendelse og genbrug.

2020_DK_WEEE.png


VI ARBEJDER MED VERDENSMÅLENE

Selektro har igennem selskabets eksistens altid forsøgt at gøre en ekstraordinær indsats og ansvar på CSR området (Corporate Social Responsibility eller nu om stunder nærmere Corporate Sustainability and Responsibility).

Selektro har altid forsøgt at tage et globalt- og samfundsmæssigt ansvar ved eksempelvis at give miljø, klima, arbejdsforhold, sociale forhold samt menneskerettigheder ekstra opmærksomhed. Eksempelvis har Selektro altid arbejdet på at minimere forbrug og spild samt taget ansvar for medarbejdere, der har brug for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og være en del af fællesskabet og endvidere støtte op om sammenhængskraften via danske arbejdspladser.

Hos Selektro øver vi os hver dag i at holde det vi lover, så troværdighed og hæderlighed spiller en utrolig stor rolle. Hvad vand er for livet er profit for business, så Selektro betaler derfor naturligvis også vores danske selskabsskat med stor glæde til fællesskabet.

I den kontekst støtter Selektro naturligvis op om FN’s 17 bæredygtighedsmål, The UN Sustainable Development Goals (SDG).


Hvordan gør Selektro en forskel?

Der er desværre rigtig meget at bekymre sig om i den store verden, og Selektro's ejerskab har altid bekymret sig om eksempelvis…

Rent drikkevand, Plastik væk fra verdenshavene, Mindre plastik & genbrug af plastik, genbrug generelt, Bevarelse- & Nyplantning af skove hvor især regnskovene skal bevares (verdens lunger). Befolkningstilvækst er bl.a. verdens største miljøudfordring (Indien & Afrika) etc.

Ingen af os kan selvsagt løse det hele, men hos Selektro har vi hvert fald fokuseret på, hvad vi som selskab bedst kan gøre. Derfor valgte vi at lade vore medarbejderne bestemme hvilke områder, som virksomheden skal fokusere på.

Selektro's medarbejdere har i deres dyrebare fritid derfor brugt en strategidag på at arbejde med FN’s 17 Verdensmål.

Selektro er en Ingeniør- og produktionsvirksomhed, og selskabets medarbejdere mener, at vi kan gøre den største forskel og bidrag på Verdensmål 12 omhandlende ansvarligt forbrug og produktion.


Verdensmål 12 Selektro Verdensmål 12 SelektroOPTIMERING AF PROCESSER &
EN
BÆREDYGTIG TANKEGANG

Jeg tror på, at vi som virksomhed og samfund nødvendigvis kun kan overleve på sigt, hvis man arbejder alvorligt og målrettet med denne vigtige dagsorden.

Vi skal opføre os ordentligt over for vores medarbejdere og samarbejdspartnere, skåne miljøet og tage hensyn til hinanden på den bedst mulige måde.

Derfor fokuserer Selektro meget på CSR (Corporate Social Responsibility) samt energiforbruget i virksomheden. Selektro har eksempelvis fået installeret et
energiovervågningssystem, så selskabet har mulighed for at udnytte energi-ressourcerne på den mest optimale måde.

 

SKRÆDDERSYET ELEKTRONIK TIL KRÆVENDE MILJØER

Blandt Selektros kernekompetencer er udvikling, design og fremstilling af industrielektronik til brug i alle typer af fysisk belastende og krævende miljøer.

Selektro er en innovativ virksomhed, som skaber teknologisk fremdrift i tæt samarbejde med vores kunder. Med modet til at tænke ud af boksen arbejder vi målrettet på at finde optimale løsninger på komplekse problemstillinger. Vi investerer i vores kunder – og Selektros produkter anvendes over hele verden i en bred vifte af brancher, som eksempelvis Maritim industri, Automotive, Pumpeindustri, High-End Audio, Grid Balancing og Maskinproduktion. For blot at nævne nogle af de kundetyper, som drager fordel af vores ekspertise og knowhow.

KVALITET OG
CERTIFICERINGER

Vi er ISO 9001:2015 samt EN 80079-37 (ATEX) certificeret. Desuden er Selektro producenter i henhold til IPC’s kvalitetsstandard IPC-A-610 Rev. E Klasse 2 og 3.

Selektro har mange års erfaring med produktcertificeringer. Foruden at finde frem til og forberede den nødvendige dokumentation, kan Selektro forestå hele processen med at kontakte autoriteter og certificeringsorganisationer for opnåelse af CE og marine/offshore-certifikater såvel som for forberedelsen af UL/CSA-godkendelser.

certificeringer2019.png

 

vIL DU GERNE STARTE ET PROJEKT MED OS?


KONTAKT OS 

POLITIK

Kvalitetspolitik

Selektros mål er gennem kontrolleret vækst hurtigt at blive blandt branchens foretrukne EMS-udbydere i Danmark.
Vores forretningsgrundlag bygger på tæt og langsigtet samarbejde med kunden, høj kvalitet, stor fleksibilitet og præcis leveringsperformance.
Vore medarbejdere er veluddannet og rekrutteret blandt de dygtigste i branchen, og vi benytter kun velholdt og opdateret højteknologisk produktionsudstyr.
Vi forbedre løbende vore processer og produkter i bestræbelserne på at leve op til ændringer i kundernes behov. Det er vor målsætning at:

  • Det skal være let at være kunde hos Selektro.
  • Producere produkter der lever op til vore kunders specifikationer og forventninger.
  • At fremstå som en seriøs, troværdig og fleksibel samarbejdspartner.
  • Via vort kvalitetsstyringssystem at motivere den enkelte medarbejder til en aktiv indsats for at undgå fejl.
  • Via uddannelse, træning og information at sikre, at medarbejderne altid har den nødvendige viden til at løse deres arbejdsopgaver.
 

Vi forpligter os til:

  • At opfylde gældende lovkrav.
  • At give bemyndigede organer adgang til at inspicere produktions-, kontrol- og afprøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle de nødvendige oplysninger herunder:
  • Dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet.
  • Kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer m.v.

Miljøpolitik

Selektros ledelsessystem sikrer løbende forbedringer og forebyggelse af forurening. Hvor det er muligt minimeres forbrug og udledninger.

Selektro vil reducere el-forbruget og tilstræbe, at flytte dele af elforbruget til lav-belastningstidspunkter.

Virksomheden overholder relevante lovkrav og bestemmelser.

 


Untitled1.png

Selektro A/S er et danskejet selskab og bag firmaet står erfarne branchefolk med lang international produktionserfaring.

Vi tilbyder et kundeorienteret forretningskoncept baseret på kompetente medarbejdere, kompetent rådgivning og projektstyring samt en stærk automatiseret produktionsplatform samt en effektiv logistik.

Selektro A/S tilbyder et fuldt program af serviceydelser inden for blyfri produktion af elektronik.


Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og læs om spændende nyheder fra branchen.


TilmeldErhvervsvej 29-35
DK- 9632 Møldrup

TLF.: +45 8776 1100
FAX: +45 8669 2227

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 15:00

Se på kort


Følg os på LinkedinCopyright Selektro A/S 2020