Selektro A/S overtager HLH Electronics’ aktiviteter

Selektro A/S overtager HLH Electronics’ aktiviteter og flytter samtidig kundehåndteringen og produktion til Selektros faciliteter i Møldrup ved Viborg. 

Selektro A/S overtager en portefølje der passer glimrende ind i den eksisterende kunde- og produktportefølje på fabrikken i Møldrup.

“Det lå bestemt ikke umiddelbart i vores strategi, at Selektro skulle indgå i nogen form for acquisitions eller lignende, men lejligheden bød sig lidt tilfældigt. Vi talte med nogle af kunderne og vurderede efterfølgende, at casen egentlig passede rimeligt godt med, at Selektro overtog HLH’s elektronikproduktion og dermed sikrer kunderne en stabil, sund og fleksibel leverandør fremadrettet. HLH’s kunder har været hårdt prøvet, men det kan Selektro nu rette op på”, siger Karl-Peter Andersen, CEO.

Selektro har indgået aftale om overtagelse af alle markedsrelaterede aktiver.

“Vi ser frem til at komme i arbejdstøjet omkring kunderne samt igangværende produktioner for dermed at sikre fortsatte produktleverancer. Selektro er allerede i fuld gang med at flytte lageret, dokumentationer samt nødvendigt udstyr til fabrikken i Møldrup”, siger Margret Joensen, Produktionschef.

For at sikre kunderne en så gnidningsfri overgang som muligt, har Selektro sikret sig, at den nødvendige viden overføres.

Venlig hilsen/Best regards

KARL-PETER ANDERSEN
CEO 
Phone:  +45 87 76 11 00
kpa@selektro.dk